Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

Rejestr zmian

25 stycznia 2011 12:22 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
25 stycznia 2011 12:22 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 stycznia 2011 12:22 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 stycznia 2011 12:21 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 stycznia 2011 12:21 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 stycznia 2011 12:20 (Ewa Juszczyk) Dane główne: Aktualizacja danych.
25 stycznia 2011 12:19 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy socjalni: Dodanie stanowiska: Pracownik socjalny.
25 stycznia 2011 12:19 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy socjalni: Dodanie stanowiska: Pracownik socjalny.
25 stycznia 2011 12:18 (Ewa Juszczyk) Osoby: Rafał Gozdek: Aktualizacja danych osoby.
25 stycznia 2011 12:18 (Ewa Juszczyk) Osoby: Pelagia Bugdalska: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:17 (Ewa Juszczyk) Osoby: Rafał Gozdek: Aktualizacja danych osoby.
25 stycznia 2011 12:17 (Ewa Juszczyk) Osoby: Rafał Gozdek: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:16 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy socjalni: Dodanie nowego organu: Pracownicy socjalni.
25 stycznia 2011 12:13 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy administracji: Dodanie stanowiska: Sekretarka.
25 stycznia 2011 12:12 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy administracji: Dodanie stanowiska: Księgowa.
25 stycznia 2011 12:12 (Ewa Juszczyk) Osoby: Marzena Musiał: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:11 (Ewa Juszczyk) Osoby: Krystyna Gajewska: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:09 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy administracji: Dodanie stanowiska: Referent ds. księgowości.
25 stycznia 2011 12:09 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy administracji: Dodanie stanowiska: Samodzielny referent.
25 stycznia 2011 12:08 (Ewa Juszczyk) Osoby: Anna Bątkowska: Aktualizacja danych osoby.
25 stycznia 2011 12:08 (Ewa Juszczyk) Osoby: Ewa Guździoł: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:07 (Ewa Juszczyk) Osoby: Anna Bątkowska: Dodanie osoby.
25 stycznia 2011 12:04 (Ewa Juszczyk) Organy: Pracownicy administracji: Dodanie nowego organu: Pracownicy administracji.
25 stycznia 2011 12:02 (Ewa Juszczyk) Osoby: Jolanta Maślicha: Aktualizacja danych osoby.
25 stycznia 2011 12:01 (Ewa Juszczyk) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor, Nauczyciel konsultant.
25 stycznia 2011 12:00 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele konsultanci: Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor, Nauczyciel konsultant.
25 stycznia 2011 11:59 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele konsultanci: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel konsultant.
25 stycznia 2011 11:58 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele konsultanci: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel konsultant.
25 stycznia 2011 11:56 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:56 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:55 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:54 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:54 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:54 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:53 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:53 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:52 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:51 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:50 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:50 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:49 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:48 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:47 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:45 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:44 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:43 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Dodanie stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:43 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Dodanie stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:43 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Dodanie stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:42 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Dodanie stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
25 stycznia 2011 11:42 (Ewa Juszczyk) Organy: Nauczyciele doradcy metodyczni: Dodanie stanowiska: Nauczyciel doradca metodyczny.
Ilość wyświetleń: 5409
Realizacja: Superszkolna.pl